Op al uw aankopen bij Handelsonderneming MiSt / Happy in Color zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 

 1. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en de bestelling heeft geplaatst, heeft u een bindende overeenkomst gesloten. Zodra wij de bestelling hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bericht van bevestiging, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen. Wij aanvaarden alle bestellingen onder de algemene voorwaarden. De gegevens die zijn geregistreerd door het betalingssysteem vormen het bewijs voor de financiële transacties.
 2. U kunt onze algemene voorwaarden op ieder moment via onze website inzien.
 3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten zullen omruilen. Indien een product niet kan worden omgeruild kunt u het product aan ons retourneren, waarna wij het volledige bedrag zullen restitueren.
 4. De prijzen van onze producten zijn geldig zo lang deze op onze website staan en zolang de voorraad strekt. Mocht een product, nadat u de bestelling geplaatst heeft, niet voorradig zijn, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. Wij doen er alles aan om uw bestelling dan alsnog zo spoedig mogelijk te leveren.
 5. De producten worden geleverd op het adres dat u heeft opgegeven bij uw bestelling. De levertijd binnen Nederland bedraagt gemiddeld 2-5 werkdagen op het moment dat een product voorradig is. Overschrijding van de wettelijk vastgestelde leveringstermijn van 30 dagen leidt, in afwijking van artikel 7:46f lid 1, niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Handelsonderneming MiSt in verzuim kan geraken. Indien de klant een bestelling heeft ontvangen die niet volledig is en/of gebreken vertoont, dient hij dit binnen 2 dagen per mail aan Handelsonderneming MiSt te melden.
 6. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling. Uw betaling dient direct na uw bestelling via ons betalingssysteem te worden verricht. Wij bieden geen mogelijkheid tot uitgestelde betaling of betaling in termijnen.
 7. Ieder verzuim van de afnemer geeft Handelsonderneming MiSt het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Alle aangeboden producten vallen onder in Nederland van kracht zijnde wetgeving. Handelsonderneming MiSt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land anders dan Nederland. Handelsonderneming MiSt kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke- of volledige staking van het transport of communicatiemiddel, overstromingen of brand. Handelsonderneming MiSt kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet, of niet tijdig, hun verplichtingen jegens Handelsonderneming MiSt nakomen en wij hierdoor niet tijdig kunnen leveren. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Goederen kunnen binnen 14 dagen na de factuurdatum worden geretourneerd. Goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en (indien van toepassing) van aangehecht label voorzien zijn. Retouren kunnen worden verzonden naar: Handelsonderneming MiSt, Venneperweg 522, 2144 KL Beinsdorp. De kosten voor het retour sturen van goederen zijn voor rekening van de klant.
 10. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijden kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen, door een mail te sturen naar handelsondernemingmist@gmail.com. Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mail adres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijden intrekken. Uitgezonderd hierop zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben. In deze gevallen worden echter alleen de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
 11. In deze webshop gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze webshop kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.